УКРАВТОДОР

Служба автомобільних доріг у Харківській області

» Діяльність » оголошення » Заява про екологічні наслідки реалізації проєкту «Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення М-20 Харків – Щербаківка на ділянці км 12+120 – 12+620»

Заява про екологічні наслідки реалізації проєкту «Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення М-20 Харків – Щербаківка на ділянці км 12+120 – 12+620»

Заява про екологічні наслідки діяльності

Заява про екологічні наслідки діяльності є юридичним документом про суть наслідків та гарантує з боку замовника виконання заходів по забезпеченню екологічної безпеки.
    
1.Ціль та засоби здійснення проектованої діяльності.
Мета проектованої діяльності –  виконати капітальний ремонт  автомобільної дороги державного значення М-20  Харків – Щербаківка на ділянці км 12 + 120 м – 12 + 620 м у відповідності до сучасних європейських стандартів якості, діючих планувальних, санітарних, природоохоронних, протипожежних нормативів, норм з охорони праці.

2. Перелік найбільш значних впливів на стан навколишнього середовища.
Капітальний ремонт автомобільної дороги створює потенціальну можливість контакту з  геологічним, повітряним, водним середовищем та ґрунтом. Аналіз стану навколишнього природного середовища з урахуванням реалізації планованої діяльності показує, що основним об’єктом впливу буде повітряне середовище в період проведення робіт по капітальному ремонту автомобільної дороги.
На мікроклімат, рослинний та тваринний світ, заповідні об’єкти капітальний ремонт автомобільної дороги не буде впливати.
З екологічної точки зору усі впливи несуттєві.    

2.1. Вплив на геологічне середовище виключено.
Зона впливів планованої діяльності на геологічне середовище відсутня.  Заходи з запобігання та зменшення розвитку небезпечних процесів і явищ не потрібні.
Залишкові впливи планованої діяльності на геологічне середовище відсутні.

2.2. Вплив на повітряне середовище.
Валові викиди забруднюючих речовин в атмосферу   становлять 79.056198  т (забруднюючі речовини – 2.184025 т, парникові гази – 76.872173 т). Валові викиди прирівнюються до величини залишкового впливу підприємства на повітряне середовище.
Склад викидів: заліза оксид, марганець та його з’єднання, азоту діоксид, азоту оксид (N2O), сажа, сірчистий ангідрид, вуглецю оксид,  фториди нерозчинні, водень фтористий, метан, бенз-а-пирен, сольвент, уайт-спирит, вуглеводні насичені,  зважені речовини недиференційовані за складом, пил неорганічний SiO270%,   вуглецю діоксид.
Максимальні приземні концентрації по всім забруднюючим інгредієнтам, які мають ГДК або ОБУВ, не перевищують 1 ГДК. При цьому концентрації забруднюючих інгредієнтів не перевищують встановлені екологічні нормативи.

2.3. Вплив на водне середовище виключено.
Водопровідні  та каналізаційні мережі на об’єкті відсутні.
Водопостачання в процесі проведення робіт по капітальному ремонту автомобільної дороги буде забезпечене привізною водою.
Безпосереднього скиду будь-яких стічних вод у відкриті водойми з території не передбачається.
Всі заходи зменшують вплив даного підприємства на водне середовище.

2.4. Вплив на ґрунт виключено за рахунок збору, зберігання побутових та будівельних  відходів відповідно до класу токсичності кожного виду відходів та утилізації відходів у повній відповідності до вимог Закону України «Про відходи».

2.5. Аварійна ситуація у виді пожежі може мати місце лише за рахунок порушення правил техніки безпеки та недбалості персоналу без поширення пожежі за межі майданчику, а також без забруднення атмосферного повітря, ґрунтових вод та ґрунту.
У всіх  випадках екологічний ризик для навколишнього середовища мінімальний без масштабних наслідків.

3. Заходи, які забезпечують нормативний стан
навколишнього середовища.
3.1. При розробці заходів враховувалося, що характеристики навколишнього середовища при виконанні робіт по капітальному ремонту автомобільної дороги будуть знаходитись в межах діючих медико-санітарних норм, норм та державних стандартів України по вимогам безпеки.

Для забезпечення нормативного стану навколишнього природного середовища проектом передбачаються захисні технологічні та планувальні заходи:
•    застосування тільки стандартних заводських виробів з гарантованою надійністю і малою можливістю відмови для виключення аварійних ситуацій;
•    розташування технологічного  обладнання з дотриманням вимог для забезпечення проходів та транспортних проїздів;
•    необхідна перевірка наявності радіаційних сертифікатів на всі мате-ріали, деталі, конструкції і обладнання, яке прибуває на будівництво;
•    при відсутності сертифікатів радіаційного контролю на привізні ма-теріали на ділянці повинен бути організований пост вхідного радіа-ційного контролю і виділені карантинні майданчики для зберігання матеріалів, конструкцій і обладнання, які  не мають сертифіката радіаційного контролю;
•    на ділянці виконання піскоструменевих робіт влаштовується захис-ний екран з поліетиленової плівки для попередження забруднення атмосферного повітря;
•    тверді побутові відходи збираються та зберігаються в спеціальних герметичних контейнерах на відведеному майданчику з подальшим вивезенням на утилізацію згідно договору із спеціалізованим підприємством;
•    збір та зберігання будівельних відходів у відповідності з класом не-безпеки з подальшим вивозом на переробку, повторне використання або утилізацію по договору зі спеціалізованими організаціями.
Об’єкт при виконанні природоохоронних заходів та санітарних норм практично не буде здійснювати шкідливого впливу на навколишнє середовище під час капітального ремонту автомобільної дороги за рахунок оптимізації проектних рішень по його  організації.
Заходи, розроблені в проекті, дозволяють зберегти екологічну рівновагу в районі будівельної ділянки, понизять до мінімуму вплив негативних чинників, що впливають на ґрунт, рослинність, повітряний простір, водні ресурси і інші компоненти природного середовища при виконанні будівельно-монтажних робіт.

3.2. Інформування громадськості.
Інформування громадськості і врахування громадських інтересів проводиться шляхом публікації Заяви про наміри та Заяви про наслідки шляхом оприлюднення у мережі internet.

4.  Обов’язки  замовника
    Замовник зобов’язаний суворо контролювати виконання будівельно-монтажних робіт відповідно до проекту, здійснювати будівництво відповідно з нормами та правилами охорони навколишнього середовища та вимогами екологічної безпеки на всіх етапах будівництва та експлуатації.
    При невиконанні вимог проекту по всім розділам у відношенні конструкцій та споруд, обладнання з виділенням шкідливих речовин та утворення відходів, обладнання, яке шумить, контрольно-вимірювальних приладів, обладнання з підвищеними вимогами електробезпеки, які впливають на екологічну безпеку, дане підприємство   несе відповідальність згідно з Законами України про охорону навколишнього середовища.

Пропозиції та зауваження просимо направляти протягом 30 днів з дати публікації за адресою: 61202, м. Харків, вул. Ахсарова, 2, Служба автомобільних доріг Харківській області, тел. (057) 336-83-28, kh_sad@ukravtodor.gov.ua .