УКРАВТОДОР

Служба автомобільних доріг у Харківській області

» Діяльність » оголошення » Заява про екологічні наслідки реалізації робочого проекту «Реконструкція автомобільної дороги державного значення М-03 Київ – Харків – Довжанський»

Заява про екологічні наслідки реалізації робочого проекту «Реконструкція автомобільної дороги державного значення М-03 Київ – Харків – Довжанський»

Заява про екологічні наслідки реалізації робочого проекту

«Реконструкція автомобільної дороги державного значення

М-03 Київ – Харків – Довжанський (на Ростов на Дону)

на ділянці км 452+040 – км 461+540, Харківська область»

Робочий проект «Реконструкція автомобільної дороги державного значення М-03 Київ – Харків – Довжанський (на Ростов на Дону) на ділянці км 452+040 – км 461+540, Харківська область» виконано на замовлення  Служба автомобільних доріг у Харківській області товариством з обмеженою відповідальністю «Інститут проектування інфраструктури транспорту» (ТОВ «ІПІТ») на підставі змін та доповнень до завдання на проектування № 20-1/10 від 15.07.2010 р., затверджених Державним агентством автомобільних доріг України 17.07.2017 г. і виконується з метою вдосконалення транспортно - комунікаційної інфраструктури Харківського району Харківської області.

В адміністративному відношенні ділянка км 452+040 – км 461+540 автомобільної дороги М-03 розташована в Харківському районі біля населеного пункту с. Нестеренки та м. Люботин Харківської області.

Підставою для реконструкції є незадовільний стан покриття проїзної частини та основні параметри автомобільної дороги, які не відповідають зазначеної категорії. Це негативно впливає на показники пропускної здатності дороги при зростаючій інтенсивності руху, рівні безпеки руху, а також – на екологічну і санітарну безпеку прилеглих територій та населених пунктів. Сучасний стан транспортної інфраструктури не забезпечує повною мірою швидкого, комфортного, економічного і безпечного перевезення пасажирів і вантажів, не може сприяти подальшому соціально-економічному розвитку, підвищенню конкурентоспроможності державної дорожньої мережі.

Після реконструкції ділянка автомобільної дороги матиме наступні технічні параметри: інтенсивність руху на 2037 рік складає 19343 авт./добу; категорія дороги – Iб; тип дорожнього одягу – капітальний.

У відповідності до вимог ГБН В.2.3-218-007:2012 «Споруди транспорту. Екологічні вимоги до автомобільних доріг. Проектування» (п. 4.4) та ДБН В.2.3.-4:2015 «Автомобільні дороги. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво» (п. 4.7.5) проектна діяльність належить до I екологічного класу.

Пріоритетним завданням реконструкції є мінімізація негативного впливу на навколишнє середовище, обґрунтування і оцінка ефективності прийнятих заходів, які спрямовані на зменшення негативного впливу на довкілля.

Робочий проект включає комплексні (ресурсозберігаючі, відновлювальні, компенсаційні, охоронні та захисні) заходи щодо забезпечення нормативного стану навколишнього середовища та його безпеки, в тому числі:

- видалення родючого шару ґрунту та його складування з подальшим використанням для відновлення території;

- влаштування системи дорожнього водовідводу;

- забезпечення мінімальної кількості зупинок;

- для запобігання розмиву узбіччя і укосів земляного полотна на ділянках дороги з поздовжнім похилом більше 30 ‰ передбачено улаштування водовідвідних споруд з водоскидами по укосу насипу за межи земляного полотна з гасителями у підошви насипу або в кюветі;

- укріплення укосів і узбіччя;

- облаштування смуги відведення дороги;

- регулярне транспортування будівельних матеріалів, тимчасове складання будівельних відходів на території майданчика в спеціально відведених місцях з його обов’язковим вивозом та утилізацією, наявність на ділянці провадження робіт пересувних контейнерів з селективним збором відходів, нагляд за відходами, сприяють нормативному стану довкілля.

Джерелами забруднення атмосфери є вихлопні труби автотранспорту, рухомого на ділянці автодороги. Для можливості визначення ступеня дії автотранспорту на атмосферне повітря виконані розрахунки розсіювання шкідливих речовин. Результати виконаних розрахунків довели, що максимальні концентрації за всіма забруднюючими речовинами і ефектом сумації № 31 на межі найближчої житлової забудови та на межі смуги впливу, захисної смуги і резервно-технологічної смуги (РТС) в період експлуатації автомобільної дороги не перевищують максимальні разові гранично допустимі концентрації забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених місць.

Результати розрахунків очікуваних рівнів шуму на території найближчої житлової забудови показали, що експлуатація автомобільної дороги, з урахуванням збільшення інтенсивності руху автомобільного транспорту, задовольняє санітарним і екологічним вимогам, щодо шумового впливу для територій житлової забудови.

За рахунок виконання охоронних, захисних, відновлювальних та інших проектних рішень буде забезпечено те що: рівні шуму не перевищуватимуть діючі гранично допустимі рівні для зон населених місць; викиди забруднюючих речовин не перевищують гранично допустимі концентрації для населених місць; уникнення забруднення середовища поза межами смуги впливу, захисної смуги і резервно-технологічної смуги (РТС) транспортними викидами і відходами; запобігання активізації екзогенних гео- і гідродинамічних процесів.

При нормальній експлуатації ділянки автомобільної дороги, інтегральний вплив на більшість компонентів природного середовища, з урахуванням спрямованих на збереження довкілля проектних рішень, оцінюються як допустимий.

Рівень соціального ризику планованої діяльності для населених пунктів: с. Нестеренки – прийнятний, для м. Люботин – умовно прийнятний.

Внаслідок реконструкції будуть поліпшені умови місцевого руху, забезпечиться рівномірний, безперебійний та безпечний рух транспортних засобів, знизиться собівартість перевезення вантажів та пасажирів і час перебування їх у дорозі, що в свою чергу знизить негативний вплив на навколишнє середовище.

Таким чином, реконструкція автомобільної дороги державного значення М-03 Київ – Харків – Довжанський (на Ростов на Дону) на ділянці км 452+040 – км 461+540 в Харківській області не вплине на стан навколишнього середовища району.

Інформування громадськості про планову діяльність здійснювалось шляхом оприлюднення у ЗМІ Заяви про наміри.(Газета «Трибуна трудящих від 30вересня 2017р. №71, сторінка 3»)