УКРАВТОДОР

Служба автомобільних доріг у Харківській області

» Діяльність » оголошення » Заява про екологічні наслідки реалізації робочого проєкту «Капітальний ремонт автомобільної дороги Р-45 Суми – Краснопілля – Богодухів на ділянці км 92+140 – км 104+147»

Заява про екологічні наслідки реалізації робочого проєкту «Капітальний ремонт автомобільної дороги Р-45 Суми – Краснопілля – Богодухів на ділянці км 92+140 – км 104+147»

З метою вдосконалення транспортно-комунікаційної інфраструктури Харківської області та підвищення рівнів екологічної та дорожньої безпеки заплановано капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-45 Суми – Краснопілля – Богодухів на ділянці км 92+140 – км 104+147. Робочим проєктом передбачено прокладання траси з максимальним використанням існуючої дороги. Загальна довжина ділянки капітального ремонту дороги – 12,007 км, загальна кількість кутів повороту – 23, мінімальний радіус кута повороту у плані становить 120 м.

Проєктні рішення розробляються відповідно до вимог ДБН, санітарно-гігієнічних норм та правил, та забезпечують виконання охоронних, відновлювальних і захисних заходів. Будівництво об’єкта буде супроводжуватись впливом на атмосферне повітря відпрацьованих газів від будівельних машин та автотранспорту. Основними видами впливу на компоненти природного середовища під час експлуатації автомобільної дороги є забруднення навколишнього середовища викидами відпрацьованих газів двигунів автомобілів, шумове навантаження. Проєктні рішення щодо капітального ремонту автомобільної дороги передбачають комплекс заходів із захисту навколишнього середовища. На всіх етапах будівництва та експлуатації відсутні джерела, які впливають на клімат та мікроклімат. Процес поводження з відходами, що утворяться в період будівництва та експлуатації об'єкту, включає в себе наступні етапи: накопичення та тимчасове зберігання, транспортування, переробку (знешкодження, утилізація, використання в якості вторинної сировини) або захоронення відповідно до вимог Закону України «Про відходи». В період експлуатації автомобільної дороги укладають необхідні договори з організаціями, що володіють ліцензією на подальше розміщення відходів.

Капітальний ремонт буде сприяти запобіганню можливості виникнення аварійних ситуацій при рості інтенсивності руху в майбутньому, зменшити кількість дорожньо-транспортних пригод в місцях перехрещення транспортних засобів, поліпшити комфорт проїзду і швидкість, забезпечити мінімізацію негативного впливу на навколишнє середовище.

Пропозиції та зауваження просимо направляти протягом 30 днів з дати публікації за адресою: 61202, м. Харків, вул. Ахсарова, 2, Служба автомобільних доріг Харківській області, тел. (057) 336-83-28, (057) 336-73-39, kh_press@ukravtodor.gov.ua.


Додаткова інформація:

Робочий проект «Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Суми – Краснопілля – Богодухів на ділянці км 92+140 – км 104+147» виконано Харківською філією державного підприємства Українського державного інституту з проектування об’єктів дорожнього господарства «Укрдіпродор» «ХАРКІВДІПРОШЛЯХ» на підставі завдання на розробку робочого проекту виданого Службою автомобільних доріг у Харківській області, зміни та доповнення до завдання 20.05.2019 р. №20-1/19.

В адміністративному відношенні ділянка капітального ремонту розташована на автомобільній дорозі загального користування державного значення Суми – Краснопілля – Богодухів на ділянці км 92+140 – км 104+147, в Богодухівському районі, Харківської області.

Робочим проєктом передбачено капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення Р-45. Категорія дороги – ІІІ.

Підставою для капітального ремонту є нерівномірний та аварійно небезпечний рух транспортних потоків. Це негативно впливає на показники пропускної здатності дороги при зростаючій інтенсивності руху, рівні безпеки руху, а також – на екологічну і санітарну безпеку прилеглих територій та населених пунктів. Сучасний стан транспортної інфраструктури не забезпечує повною мірою швидкого, комфортного, економічного і безпечного перевезення пасажирів і вантажів, не може сприяти подальшому соціально-економічному розвитку, підвищенню конкурентоспроможності державної дорожньої мережі.

У відповідності до вимог ГБН В.2.3-218-007:2012 «Споруди транспорту. Екологічні вимоги до автомобільних доріг. Проектування» (п. 4.4) та ДБН В.2.3.-4:2015 «Автомобільні дороги. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво» (п. 4.7.5) проєктна діяльність належить до III екологічного класу.

Пріоритетним завданням капітального ремонту є мінімізація негативного впливу на навколишнє середовище, обґрунтування і оцінка ефективності прийнятих заходів, які спрямовані на зменшення негативного впливу на довкілля. Робочий проєкт включає комплексні (ресурсозберігаючі, відновлювальні, компенсаційні, охоронні та захисні) заходи щодо забезпечення нормативного стану навколишнього середовища та його безпеки, в тому числі:

- видалення родючого шару ґрунту та його складування з подальшим використанням для відновлення території;

- влаштування системи дорожнього водовідводу;

- забезпечення мінімальної кількості зупинок на примиканні автомобільних доріг шляхом будівництва транспортної розв’язки в різних рівнях;

- укріплення укосів і узбіччя;

- облаштування смуги відведення дороги;

- регулярне транспортування будівельних матеріалів, тимчасове складання будівельних відходів на території майданчика в спеціально відведених місцях з його обов’язковим вивозом та утилізацією, наявність на ділянці провадження робіт пересувних контейнерів з селективним збором відходів, нагляд за відходами, сприяють нормативному стану довкілля.

Джерелами забруднення атмосфери є вихлопні труби автотранспорту, рухомого на ділянці автодороги. Для можливості визначення ступеня дії автотранспорту на атмосферне повітря виконані розрахунки розсіювання шкідливих речовин. Результати виконаних розрахунків довели, що максимальні концентрації за всіма забруднюючими речовинами і ефектом сумації № 31 на межі найближчої житлової забудови та на межі смуги впливу, захисної смуги і резервно-технологічної смуги (РТС) в період експлуатації автомобільної дороги не перевищують максимальні разові гранично допустимі концентрації забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених місць.
Результати розрахунків очікуваних рівнів шуму на території найближчої житлової забудови показали, що експлуатація автомобільної дороги, з урахуванням збільшення інтенсивності руху автомобільного транспорту, задовольняє санітарним і екологічним вимогам, щодо шумового впливу для територій житлової забудови.


За рахунок виконання охоронних, захисних, відновлювальних та інших проектних рішень буде забезпечено: рівні шуму не перевищуватимуть діючі гранично допустимі рівні для зон населених місць; викиди забруднюючих речовин не перевищують гранично допустимі концентрації для населених місць; уникнення забруднення середовища поза межами смуги впливу, захисної смуги і резервно-технологічної смуги (РТС) транспортними викидами і відходами; запобігання активізації екзогенних гео- і гідродинамічних процесів.
При нормальній експлуатації автомобільної дороги, інтегральний вплив на більшість компонентів природного середовища, з урахуванням спрямованих на збереження довкілля проектних рішень, оцінюються як допустимий.
Внаслідок капітального ремонту дороги будуть поліпшені умови місцевого руху, забезпечиться рівномірний, безперебійний та безпечний рух транспортних засобів, знизиться собівартість перевезення вантажів та пасажирів і час перебування їх у дорозі, що в свою чергу знизить негативний вплив на навколишнє середовище.


Інформування громадськості про планову діяльність здійснювалось шляхом оприлюднення у мережі internet.
Таким чином, капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Суми – Краснопілля – Богодухів на ділянці км 92+140 – км 104+147 суттєво не вплине на стан навколишнього середовища району.