УКРАВТОДОР

Служба автомобільних доріг у Харківській області

» Діяльність » оголошення » Заява про екологічні наслідки в проведенні капітального ремонту мосту на км 1+115 автомобільної дороги Т-21-12 Пересічне – Березівське – /М-03/ з під’їздом до санаторію «Березівські мінеральні води»

Заява про екологічні наслідки в проведенні капітального ремонту мосту на км 1+115 автомобільної дороги Т-21-12 Пересічне – Березівське – /М-03/ з під’їздом до санаторію «Березівські мінеральні води»

ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ

Служба автомобільних доріг у Харківській області (адреса: вул. Ахсарова, 2, м. Харків, 61202, тел. (057) 336-83-28) повідомляє про екологічні наслідки в проведенні капітального ремонту мосту на км 1+115 автомобільної дороги державного значення Т-21-12 Пересічне – Березівське – /М-03/ з під’їздом до санаторію «Березівські мінеральні води», згідно технічного завдання на розробку проєктної документації, затвердженого Державним агентством автомобільних доріг України.

Генеральний проектувальник: ТОВ «Міжнародний проектний інститут».
Планована діяльність: Капітальний ремонт моста на км 1+115 автомобільної дороги загального користування державного значення Т-21-12 Пересічне – Березівське – /М-13/ з під’їздом до санаторію «Березівські мінеральні води», Харківська область.

1. Мета та засіб здійснення проектованої діяльності
Мета планованої діяльності: покращення транспортно-експлуатаційних показників, умов безпеки руху автотранспорту на автомобільній дорозі та штучній споруді з капітальним ремонтом.
Шляхи здійснення мети: капітальним ремонтом передбачено комплексне відновлення інженерної споруди та автомобільної дороги, підвищення їх транспортно-експлуатаційних показників без суттєвих змін існуючих параметрів проїзної частини.

2. Найзначніші впливи на стан навколишнього середовища
Геологічне середовище та ґрунти
Проведення капітального ремонту проводиться в межах існуючого відводу земель. Додаткове відведення земель не потрібне.
Джерелами впливів на геологічне середовище є технологічні процеси будівництва, автомобільна дорога та міст, як інженерні споруди. Проектні рішення не передбачають переформування окремих форм рельєфу, тому планована діяльність не спричинятиме негативного впливу на місцевий рельєф поза межами смуги відведення.
Для запобігання негативного впливу на ґрунти, проектом перед початком будівництва передбачається знімання рослинного ґрунту та транспортування для тимчасового складування. Після закінчення будівництва на території проводиться рекультивація порушених будівництвом площ, яка буде полягати в укритті поверхні ґрунтами рослинного шару, що повертаються з місць тимчасового складування для використання для благоустрою та озеленення території. Рівень впливу приймається як прийнятний.
Повітряний басейн
При проведенні будівельно-монтажних робіт забруднення атмосфери буде пов’язане з викидами забруднюючих речовин при роботі будівельної техніки та автотранспорту (викиди відпрацьованих газів від двигунів внутрішнього згоряння), проведенні шліфувальних (абразивний і металевий пил), газорізальних (діоксид азоту та металевий пил), зварювальних (зварювальний аерозоль) та фарбувальних робіт (пари розчинників лакофарбових матеріалів).
Валові викиди основних шкідливих речовин в атмосферу від стаціонарних джерел забруднення (зварювальних постів, місць проведення шліфувальних, газорізальних та фарбувальних робіт) при проведенні будівельно-монтажних робіт становлять: заліза оксид – 0,044 т; марганець та його сполуки – 0,0032 т; діоксид азоту – 0,0119 т; фтористі газоподібні – 0,0037 т; уайт-спірит – 0,137 т; ксилол – 45,53 т.
Валові викиди основних шкідливих речовин в атмосферу від пересувних джерел забруднення (автомобільної і будівельної техніки) при експлуатації та проведенні будівельно-монтажних робіт становлять: вуглецю оксид – 6,45 т; азоту діоксид – 3,45 т; діоксид сірки – 0,51 т; сажа – 0,7 т; граничні вуглеводні С12-С19 – 1,22 т.
При проведенні запроектованих будівельно-монтажних робіт та від пересувних джерел забруднення приземні концентрації забруднюючих речовин та парникових газів, що надходять у повітря від стаціонарних джерел забруднення не перевищують значення ГДК при максимальній інтенсивності руху автотранспорту.
В процесі експлуатації об’єкту проектування атмосферне повітря зазнає негативні впливи що обумовлені транспортним рухом.
Поганий стан дорожнього покриття збільшує викиди шкідливих речовин в атмосферу, здійснює несприятливий вплив на навколишнє середовище. Так через низький технічний рівень автомобільних доріг та штучної споруди, аварійність окремих ділянок, перевантаження не реалізує швидкісних можливостей автомобілів, витрачається в 1,3-1,5 рази більше пального, внаслідок чого збільшується кількість викидів забруднюючих речовин. Проведення робіт з капітального ремонту відновленням експлуатаційних характеристик покриття (покращення щеплення, усунення колійності та ямковості, забезпеченням рівності і т. д.) матиме позитивний вплив, оскільки будуть зменшені рівні концентрації забруднюючих речовин в атмосферне повітря.
Шумовий вплив
Згідно розрахунків, що проведені в ОВНС перевищення максимально допустимих показників нічного та денного шуму на межі житлової забудови не зафіксоване, як при мінімальній, так і при максимальній інтенсивності, спостерігається незначне перевищення показників шуму на межі резервно-технологічної смуги від проїзної частини, де відсутня житлова забудова. У разі відмови від проведення робіт капітального ремонту шумові характеристики зростуть, у зв’язку з погіршенням технічного стану дорожнього покриття.
Рівень шуму під час експлуатації об’єкту зменшиться за рахунок: забезпечення постійної швидкості руху; використання дорожнього покриття, яке характеризується мінімальним рівнем шуму.
Рівень звукового тиску від працюючих двигунів автотранспорту не перевищує допустимих норм (згідно ДБН В.1.1-31:2013).
Водні ресурси
Постачання будівництва питною та технічною водою виконується з місцевих джерел, згідно даних ПОБ.
На будівельному майданчику передбачається тимчасова каналізація – пересувні туалети зі зливом господарсько-побутових стічних вод в металевий контейнер. По мірі накопичення металевого контейнера стічні води вивозяться на найближчі очисні споруди. Договір на прийом побутових стічних вод буде укладено підрядником на час будівництва з найближчим підприємством, яке має на балансі очисні споруди (за окремим договором).
В процесі виконання підготовчих та будівельних робіт при капітальному ремонті буде здійснюватися негативний вплив на р. Уди, а саме відбуватиметься її замулення при виконанні робіт по підготовці ділянки будівництва для спорудження опор мосту, обваловуванні котлованів, забезпечення службових проїздів будівельної техніки, облаштування будівельних майданчиків в межах водоохоронної зони і на акваторії річки.
Враховуючи здатність будь-якої екосистеми до саморегуляції та адаптації при умові, що втручання буде короткочасним, вплив на водне середовище можна вважати допустимим.
Водовідвід з проїзної частини забезпечується за рахунок улаштування локальних очисних споруд. Проектом передбачається влаштування сепаратору нафтопродуктів і піску: горизонтальні OLSH1300-5 Standartpark, продуктивністю 5 л/с. та Standartpark OilLineSH1300-7, продуктивністю 7 л/с склопластикові з сорбційним фільтром з подальшим випуском води по дренажній канаві скидається у водний об'єкт або у ґрунтову водовідвідну канаву.
Поводження з відходами
При виконанні будівельних робіт з капітального ремонту проводять розбирання існуючих елементів облаштування Ділянки автомобільної дороги та мосту, покриття та земляного полотна.
Демонтаж відбувається із одночасною погрузкою матеріалів на автосамоскиди та транспортуванням до організації-приймача відходів. Тимчасового зберігання відходів розборки в місцях утворення на будмайданчику зазвичай не передбачається. Всі відходи вивозяться за призначенням. Організацією збору й утилізацією відходів, утворених під час будівельних робіт, займається будівельна організація, яка має заключити договори з приймаючими відходи організаціями.
Підприємство-організація, що прийматиме відходи обирається відповідно до чинного на момент заключення договорів «Переліку ліцензіатів на поводження господарської діяльності із здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами».
Рослинний світ
Робочим проектом передбачено видалення зелених насаджень із снігозахисної смуги для можливості виконання будівельно-монтажних робіт з капітального ремонту мосту через р. Уди. Вирубка зелених насаджень буде проводитися у суворій відповідності до вимог постанови Кабінету Міністрів України №1045 від 01.08.2006 р. «Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах».
Заплановано компенсаційна посадка дерев 1:1 після виконання планованої діяльності

3. Оцінка екологічного ризику проектованої діяльності
Рівень соціального ризику планованої діяльності – капітальний ремонт позитивно вплине на поліпшення транспортного сполучення, дозволить запобігти руйнуванню мосту через р. Уди, як інженерної споруди; збільшить його пропускну здатність автомобільної дороги державного значення Т-21-12; покращить безпеку дорожнього руху; знизить навантаження на навколишнє природне середовище порівняно з існуючим станом.
Оцінки безпеки для життєдіяльності населення. Безпека життєдіяльності населення за рівнями хімічних та шумового впливів гарантується. Робочий проект розроблений з дотриманням чинних будівельних, санітарних, пожежних норм і правил.
Рівень ризику планованої діяльності на природне середовище – прийнятний.

4. Інформування населення: інформування населення здійснено на сайті Служби автомобільних доріг у Харківській області.

5. Перелік заходів, що забезпечують нормативний стан навколишнього середовища:
- обов’язкове дотримання меж території, що відводиться під будівництво;
- комплектація парку техніки будівельними машинами з силовими установками, що забезпечують мінімальні питомі викиди забруднюючих речовин в атмосферу;
- заборона проїзду транспорту поза передбаченими тимчасовими під’їзними дорогами; заборона миття машин і механізмів поза спеціально обладнаних майданчиків;
- оснащення будівельного майданчика контейнерами для збору побутових і будівельних  відходів;
- злив паливно-мастильних матеріалів в спеціально відведених і обладнаних для цього місцях;
- дотримання вимог місцевих органів охорони природи;
- устаткування виробничого майданчика туалетом з контейнером для збору господарсько-побутових стоків.

6. Перелік залишкових впливів
Залишковими впливами на навколишнє середовище під час будівельно-монтажних робіт та експлуатації об’єкта проектування будуть:
- зміну цільового призначення земель у межах смуги відведення ділянки автомобільної дороги та мосту;
- переформування рельєфу місцевості в межах смуги відведення;
- шумове забруднення від транспортних засобів;
- забруднення атмосферного повітря викидами відпрацьованих газів двигунів внутрішнього згорання транспортних засобів під час експлуатації;
- забруднення ґрунту речовинами, що входять до складу протиожеледних матеріалів та сміттям;
- опосередковані впливи на біологічні та екологічні системи.

7. Висновки
Проведена оцінка впливів на навколишнє середовище проектованого об’єкта виявила, що за умови дотримання всіх чинних норм і правил безпечного виконання робіт, природоохоронних заходів та санітарних норм, негативний вплив на клімат, рослинний та тваринний світ, повітряне, геологічне, водне, соціальне та техногенне середовище, а також екологічні ризики життєдіяльності населення від проектованої діяльності визначаються як прийнятні.

8.Зобов’язання замовника щодо здійснення проектних рішень у відповідності до норм і правил охорони навколишнього середовища та вимог екобезпеки на всіх етапах будівництва та експлуатації об’єкта планованої діяльності: проведення робіт з капітального ремонту та експлуатація об’єкту проектованої діяльності у відповідності з нормами і правилами охорони навколишнього середовища і вимог екобезпеки.