УКРАВТОДОР

Служба автомобільних доріг у Харківській області

» Прес-центр » новини » Заява про екологічні наслідки капітального ремонту автомобільної дороги державного значення Р-79 /М-18/– Сахновщина – Ізюм – Куп’янськ – КПП «Піски» на ділянці км 124+500 – км 153+870

Заява про екологічні наслідки капітального ремонту автомобільної дороги державного значення Р-79 /М-18/– Сахновщина – Ізюм – Куп’янськ – КПП «Піски» на ділянці км 124+500 – км 153+870

Проєктна документація на капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення Р-79 /М-18/– Сахновщина – Ізюм – Куп’янськ – контрольно пропускний пункт «Піски» на ділянці км 124+500 – км 153+870 розроблена Харківською філією державного підприємства Українського державного інституту з проєктування об’єктів дорожнього господарства «Укрдіпродор» «ХАРКІВДІПРОШЛЯХ» згідно завдання на проєктування, затвердженого Державним агентством автомобільних доріг України і виконується з метою вдосконалення транспортно-комунікаційної інфраструктури Харківської області.

В адміністративному відношенні ділянка капітального ремонту автодороги Р-79 Сахновщина – Ізюм – Куп’янськ – контрольно пропускний пункт «Піски» на ділянці км 124+500 – км 153+870, розташована на землях Оскільської сільської громади та Барвінківської міської громади в Ізюмському районі Харківської області. Фактична довжина ділянки капітального ремонту автомобільної дороги складає 29,325 км.

Підставою для капітального ремонту є незадовільний стан покриття проїзної частини та основні параметри автомобільної дороги, які не відповідають зазначеній категорії.
Після капітального ремонту ділянка автомобільної дороги матиме наступні технічні параметри: категорія дороги – III; розрахункова швидкість – 90 км/годину (в межах населених пунктів – 60 км/годину); тип дорожнього одягу – капітальний.

У відповідності до вимог ГБН В.2.3-218-007:2012 «Споруди транспорту. Екологічні вимоги до автомобільних доріг. Проєктування» проєктна діяльність належить до III екологічного класу.
Пріоритетним завданням проєктування капітального ремонту автодороги є мінімізація негативного впливу на навколишнє середовище, обґрунтування і оцінка ефективності прийнятих заходів, які спрямовані на зменшення негативного впливу на довкілля. Проєктними рішеннями передбачене зняття, складування та подальше використання рослинного ґрунту на укріплення укосів насипу. Для запобігання розмиву узбіччя і укосів земляного полотна на ділянках дороги з поздовжнім похилом понад 30 ‰, передбачено улаштування водовідвідних споруд з водоскидами по укосу насипу за межі земляного полотна з гасителями у підошви насипу або в кюветі. Скиди у водні об’єкти відсутні. Вплив на водне та геологічне середовище не передбачається.

Регулярне транспортування будівельних матеріалів у міру просування будівництва, тимчасове складання будівельних відходів на території майданчика в спеціально відведених місцях з його обов’язковим вивозом та утилізацією, наявність на ділянках провадження робіт пересувних контейнерів з селективним збором відходів, нагляд за відходами, сприяють нормативному стану довкілля. Джерелами забруднення атмосфери є вихлопні труби автотранспорту, рухомого по автомобільній дорозі, що підлягає капітальному ремонту. Для можливості визначення ступеня дії на атмосферне повітря в робочому проєкті виконані розрахунки розсіювання шкідливих речовин. Результати виконаних розрахунків довели, що максимальні концентрації за всіма забруднюючими речовинами і ефектом сумації №31 на межі захисної смуги (60 м) в 2041 році, після виконання капітального ремонту, не перевищують максимальних разових гранично допустимих концентрацій та становлять (у частках ГДК): 0,5507 ГДК азоту діоксид, 0,4954 ГДК сажа, 0,2065 ГДК вуглецю оксид, 0,5051 ГДК вуглеводні насичені С12-С19, 0,0625 ГДК ангідрид сірчистий, 0,6133 група сумації № 31 (азоту діоксид і ангідрид сірчистий).

Під час проведення будівельних робіт буде чинитися короткочасний незначний негативний вплив на наступні компоненти навколишнього середовища: повітряне середовище - за рахунок викидів в атмосферне повітря на протязі незначного часу забруднюючих речовин, які утворюються при виконанні будівельно-монтажних робіт із застосуванням газозварювального обладнання і машинобудівної техніки. За рахунок виконання охоронних, захисних, відновлювальних та інших проєктних рішень буде забезпечено уникнення забруднення середовища поза межами санітарно-захисної смуги транспортними викидами і відходами; запобігання активізації екзогенних гео- і гідродинамічних процесів.

При дотриманні правил експлуатації обладнання та техніки безпеки проєктований об'єкт не буде чинити негативного впливу на клімат і мікроклімат, атмосферне повітря, ґрунти, водне середовище, рослинний і тваринний світ, заповідні об'єкти, навколишнє соціальне середовище (населення) та навколишнє техногенне середовище.

Внаслідок капітального ремонту ділянки автомобільної дороги будуть поліпшені транспортно-експлуатаційні показники роботи дорожніх транспортних засобів, знизиться собівартість перевезення вантажів та пасажирів і час перебування їх у дорозі, забезпечиться максимальна безпека та зручність руху.

Замовник зобов'язується:
-    забезпечити кваліфікацію обслуговуючого персоналу відповідно до вимог штатного розкладу й виробничих інструкцій;
-    регулярно проводити перевірку знань обслуговуючого персоналу інструкцій і вимог охорони техніки безпеки й навколишнього  середовища;
-    стежити за санітарною й протипожежною обстановкою території будівельного майданчика;
-    стежити за своєчасним вивозом відходів з території будмайданчика;
-    здійснювати проєктні рішення відповідно до норм і правил охорони навколишнього середовища і вимог екологічної безпеки на всіх етапах будівництва об'єкта планованої діяльності.

 

Пропозиції та зауваження просимо направляти протягом 30 днів з дати публікації за адресою: 61202, м. Харків, вул. Ахсарова, 2, Служба автомобільних доріг Харківській області, тел. (057) 336-73-39, kh_sad@ukravtodor.gov.ua .