УКРАВТОДОР

Служба автомобільних доріг у Харківській області

» Прес-центр » новини » Заява про наміри та екологічні наслідки капітального ремонту автомобільної дороги державного значення М-03 Київ – Харків – Довжанський на ділянці км 490+600 – км 491+465 (з улаштуванням світлофорного регулювання)

Заява про наміри та екологічні наслідки капітального ремонту автомобільної дороги державного значення М-03 Київ – Харків – Довжанський на ділянці км 490+600 – км 491+465 (з улаштуванням світлофорного регулювання)

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ

1.Інвестор (Замовник): Служба автомобільних доріг у Харківській області
Код ЄДРПОУ 30885376 Юридична адреса: Індекс 61202 область Харківська, Місто Харків вул. Ахсарова буд. 2

2.Місце розташування площадки будівництва (реконструкції): автомобільна дорога загального користування державного значення М-03 Київ – Харків – Довжанський  (на м. Ростов-на-Дону) на ділянці км 490+600 – км 491+465, Харківська область

3.Характеристика діяльності об’єкта: Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення М-03 Київ – Харків – Довжанський  (на м. Ростов-на-Дону) на ділянці км 490+600 – км 491+465 (з улаштуванням світлофорного регулювання), Харківська область

4.Соціально-економічна необхідність проєктованої діяльності: покращення техніко-експлуатаційних показників, забезпечення безпеки руху.    

5.Потреба в ресурсах при будівництві й експлуатації:
на період будівництва:
земельних - без додаткового відводу землі;
сировинних, енергетичних, водних, трудових - визначається за даними відомостей ресурсів зведеного кошторису будівництва;
на період експлуатації потреба в ресурсах не зміниться

6.Транспортне обслуговування: на період будівництва визначається за даними відомостей ресурсів зведеного кошторису будівництва

7. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності по варіантах: відповідно до діючого законодавства

8. Необхідна еколого-інженерна підготовка й захист території по варіантах: відповідно до діючого законодавства

9. Можливий вплив на навколишнє природне середовище й види впливу на:
клімат і мікроклімат – немає;
повітряне середовище – викиди забруднюючих речовин в атмосферу, шумове навантаження; водне середовище – немає;
ґрунт – можливий вплив при проведенні будівельних робіт за рахунок розробки грунту та утворення будівельних відходів та відходів демонтажу;
рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти – передбачається вирубка чагарнику вздовж траси;
оточуюче соціальне середовище – немає;
оточуюче техногенне середовище – немає.

10. Відходи виробництва й можливість їхнього повторного використання: під час будівництва утворювання будівельного сміття та відходів демонтажу, що вивозиться спеціалізованою організацією за договором

11. Обсяг виконання ОВНС - відповідно до ДБН А.2.2-1-2003  

12. Участь громадськості: з матеріалами ОВНС та проєкту можна ознайомитись за адресою:61202, м. Харків вул. Ахсарова, 2 тел. (057) 336-78-77

ЗАЯВА про екологічні наслідки капітального ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення М-03 Київ – Харків – Довжанський (на м. Ростов-на-Дону) на ділянці км 490+600 – км 491+465 (з улаштуванням світлофорного регулювання), Харківська область

Дійсним проєктом передбачений капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення М-03 Київ – Харків – Довжанський (на м. Ростов-на-Дону) на ділянці км 490+600 – км 491+465 (з улаштуванням світлофорного регулювання), Харківська область.

Об’єкт «Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення М-03 Київ – Харків – Довжанський (на м. Ростов-на-Дону) на ділянці км 490+600 – км 491+465 (з улаштуванням світлофорного регулювання), Харківська область» у територіальному відношенні розташовується у м. Харків, на північно-західній межі з с. Черкаська Лозова у Харківській області.

На ділянці проєктування автомобільної дороги загального користування державного значення М-03 Київ – Харків – Довжанський (на м. Ростов-на-Дону) км 490+600 – км 491+465 розташоване існуюче перехрещення з автомобільною дорогою С211017 Дергачі – П’ятихатки та з вул. Академіка Синельникова у м. Харків.

По автомобільній дорозі М-03 Київ – Харків – Довжанський (на м. Ростов-на-Дону) здійснюються рух приватного та громадського транспорту, вантажні перевезення великотоннажними транспортними засобами.

Даним проєктом передбачається капітальний ремонт автомобільної дороги на ділянці проєктування з розширенням проїзної частини, виділенням додаткових смуг для лівого повороту автомобільного транспорту та влаштування світлофорного регулювання дорожнього руху на перехресті автомобільної дороги М-03 Київ – Харків – Довжанський (на м. Ростов-на-Дону) з автомобільною дорогою С211017 Дергачі - П’ятихатки (до с. Черкаська Лозова) та вул. Академіка Синельникова.

Початок ділянки капітального ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення М-03 Київ – Харків – Довжанський (на м. Ростов-на-Дону) км 490+600 відповідає проєктному ПК 0+00,00, кінець ділянки капітального ремонту км 491+465 відповідає проєктному ПК 8+65,00, межа виконання робіт км 491+476 відповідає проєктному ПК 8+75,79.

Поверхневий водовідвід з проїзної частини у проєкті передбачений за рахунок вертикального планування з подальшим відводом води по схемі поверхневого водовідведення та існуючі і проєктні водовідвідні лотки. Частина водовідвідних лотків у проєкті перепроєктована через розширення проїзної частини.

Для забезпечення водовідводу з проїзної частини передбачено встановлення бортового каменю і водоскидів згідно діючих норм. Існуючи водоскиди демонтуються.

Передбачені заходи по забезпеченню вільного доступу маломобільних груп населення відповідно до ДБН В.2.2-40:2018.

Скиди у водні об’єкти відсутні. Вплив на водне та геологічне середовище не передбачається.

Проєктований капітальний ремонт не призведе до створення нових джерел впливу на навколишнє середовище чи погіршення існуючого стану. Проєктні рішення направлені на поліпшення експлуатаційних характеристик дорожнього полотна, що в свою чергу, призведе до зниження викидів в атмосферне повітря та зменшення шумового навантаження на ділянці автомобільної дороги.
 
Під час проведення будівельних робіт буде чинитися короткочасний незначний негативний вплив на наступні компоненти навколишнього середовища: повітряне середовище - за рахунок викидів в атмосферне повітря на протязі незначного часу забруднюючих речовин, які утворюються при виконанні будівельно-монтажних робіт із застосуванням газозварювального обладнання і машинобудівної техніки. Видалення зелених насаджень не передбачається.

Вплив на навколишнє середовище при виконанні будівельних робіт буде мінімальним і розцінюється, як допустимий, за умови дотримання природоохоронних заходів.

При дотриманні правил експлуатації обладнання та техніки безпеки проєктований об'єкт не буде чинити негативного впливу на клімат і мікроклімат, атмосферне повітря, ґрунти, водне середовище, рослинний і тваринний світ, заповідні об'єкти, навколишнє соціальне середовище (населення) та навколишнє техногенне середовище.

Замовник зобов'язується:
-    забезпечити кваліфікацію обслуговуючого персоналу відповідно до вимог штатного розкладу й виробничих інструкцій;                                     
-    регулярно проводити перевірку знань обслуговуючого персоналу інструкцій і вимог охорони техніки безпеки й навколишнього  середовища;                                            
-    стежити за санітарною й протипожежною обстановкою території будівельного майданчика;    
-    стежити за своєчасним вивозом відходів з території будмайданчика;
- здійснювати проєктні рішення відповідно до норм і правил охорони навколишнього середовища і вимог екологічної безпеки на всіх етапах будівництва об'єкта планованої діяльності.